Toyota Hải Phòng | Trang thông tin chính thức của Toyota Hải Phòng
Nhân viên kinh doanh
Staff
Tên nhân viên:

Lê Ngọc Hải - Phó GĐ Kinh Doanh

Số điện thoại:

0936558758

Staff
Tên nhân viên:

Phạm Quang Thái - Trưởng phòng Kinh Doanh I

Số điện thoại:

0901349966

Staff
Tên nhân viên:

Vũ Huy Tùng - Trưởng phòng Kinh Doanh II

Số điện thoại:

0914263263

Staff
Tên nhân viên:

Phạm Thị Thanh Thảo

Số điện thoại:

0936930588

Staff
Tên nhân viên:

Phạm Anh Tuấn

Số điện thoại:

0936051079

Staff
Tên nhân viên:

Bùi Đức Hiếu

Số điện thoại:

0902785888

Staff
Tên nhân viên:

Nguyễn Minh Nhật

Số điện thoại:

0904039268

Staff
Tên nhân viên:

Nguyễn Hải Anh

Số điện thoại:

0916448656

Staff
Tên nhân viên:

Lê Thị Diệu Linh

Số điện thoại:

0763853164

Staff
Tên nhân viên:

Đinh Như Duy

Số điện thoại:

0931578882

Staff
Tên nhân viên:

Nguyễn Việt Dũng

Số điện thoại:

0899993833

Staff
Tên nhân viên:

Lê Gia Tuân

Số điện thoại:

0818886839

Staff
Tên nhân viên:

Nguyễn Mai Phương

Số điện thoại:

0904195066

Staff
Tên nhân viên:

Nguyễn Thị Diệu Linh

Số điện thoại:

0904152469

Staff
Tên nhân viên:

Bùi Văn Nam

Số điện thoại:

0904026266

Staff
Tên nhân viên:

Đỗ Bách Tùng

Số điện thoại:

0795108635

Staff
Tên nhân viên:

Đặng Thuỳ Chi

Số điện thoại:

0904268966

Staff
Tên nhân viên:

Trần Tuấn Linh

Số điện thoại:

0799629986

Staff
Tên nhân viên:

Nguyễn Quốc Tiến

Số điện thoại:

0903678299