Công cụ kiểm tra

Chương trình kiểm tra miễn phí

Chương trình triệu hồi

Để kiểm tra xe bạn có thuộc các chương trình kiểm tra & triệu hồi hay không, vui lòng điền các thông tin sau:

?

Không có dữ liệu.

KẾT QUẢ KIỂM THỬ

KẾT QUẢ KIỂM THỬ

Tên chiến dịch Loại chiến dịch Ngày bắt đầu chiến dịch Ngày kết thúc chiến dịch Ngày xuất xưởng Loại xe Mẫu xe Số Vin Ngày hoàn thành triệu hồi Đại lý

THAY THẾ CỤM BƠM KHÍ TÚI KHÍ HÀNH KHÁCH PHÍA TRƯỚC TRÊN XE VIOS/YARIS

ÁP SUẤT DẦU PHANH XY LANH PHANH BÁNH SAU

XIẾT LẠI BU LÔNG CAMBER

THAY THẾ CỤM BƠM KHÍ TÚI KHÍ HÀNH KHÁCH PHÍA TRƯỚC TRÊN XE VIOS/YARIS

KIỂM TRA VÀ THAY THẾ CỤM BƠM KHÍ CỦA TÚI KHÍ HÀNH KHÁCH PHÍA TRƯỚC TRÊN XE COROLLA·

KIỂM TRA VÀ THAY THẾ CẢM BIẾN TÚI KHÍ TRÊN XE TOYOTA VÀ LEXUS

THAY THẾ CỤM BƠM TÚI KHÍ CỦA TÚI KHÍ HÀNH KHÁCH PHÍA TRƯỚC TRÊN XE COROLLA