DỰ TOÁN CHI PHÍ BẢO HIỂM

(chỉ áp dụng đối với xe mới)

CÁC LOẠI BẢO HIỂM

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc 0 VNĐ
0 VNĐ
Gói bảo hiểm
Thời hạn
0 VNĐ
0 VNĐ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc 0 VNĐ
Bảo hiểm vật chất xe 0 VNĐ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện 0 VNĐ
Bảo hiểm tai nạn lái xe & người ngồi trên xe 0 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ BẢO HIỂM 0 VNĐ

Lưu ý: Chi phí trên chỉ là dự tính để tham khảo. Quý khách hàng vui lòng liên hệ Toyota Hải Phòng gần nhất hoặc đại lý dự kiến mua xe để được biết biết thêm thông tin chi tiết và giải đáp mọi thắc mắc.