DỰ TOÁN CHI PHÍ

  • 1. Thông tin chung

  • 2. Đăng kí - đăng kiểm

  • 3. Bảo hiểm

  • 4. Tài chính

Phụ kiện (Giá đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí lắp đặt)

Tổng tiền phụ kiện : 0 VNĐ

0 VNĐ

CHI PHÍ ĐĂNG KÝ - ĐĂNG KIỂM

Giá tính phí trước bạ 0 VNĐ
Lệ phí trước bạ VNĐ
Lệ phí đăng ký 0VNĐ
Lệ phí đăng kiểm VNĐ
Phí lưu hành đường bộ 0 VNĐ

CÁC LOẠI BẢO HIỂM

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc 0 VNĐ
0 VNĐ
Gói bảo hiểm
Thời hạn
0 VNĐ
0 VNĐ

0 VNĐ

GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH

0 VNĐ

478.000.000VNĐ

0VNĐ

478.000.000VNĐ

0VNĐ

* Sản phẩm không hỗ trợ gói vay tài chính

Gói tài chính áp dụng Balloon
Số tiền trung bình thanh toán từng tháng các tháng ưu đãi 0VNĐ
Số tiền trung bình thanh toán từng tháng các tháng sau ưu đãi 0 VNĐ
Khoản balloon trả cuối kỳ 0 VNĐ

Lưu ý: Chi phí trên chỉ là dự tính. Quý Khách hàng vui lòng liên hệ Đại lý gần nhất để biết thêm chi tiết.